ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Всички заинтересувани физически и юридически лица, че на 16.06.2016 год. от 10,00 часа в Заседателната зала на Община Исперих е организирано публично обсъждане на проект за допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих
31. 05. 2016 г.