Актуални новини

 

Във връзка с изпълнението на проектни дейности се прекратява движението по следните улици:
- от 01.04.2014 год. до 30.04.2014 год. - ул. "Христо Смирненски";
- от 07.04.2014 год. до 18.04.2014 год. - ул. "Н. Й. Вапцаров" в участъка от кръстовището на ул. "В. Левски" до кръстовището на ул. "Мургаш";
- от 15.03.2014 год. - ул. "Лудогорие" от кръстовището на ул. "Родопи" до ул. "Ал. Стамболийски";
- от 18.03.2014 год. - ул. "Христо Ботев" от кръстовището на ул. "Родопи" до кръстовището на ул. "В. Терешкова";
- от 18.03.2014 год. - ул. "Цар Освободител" от кръстовището на ул. "Христо Ботев" до кръстовището на ул. "Васил Тинчев".

------------------------------------------

Публикуван е първоначалният годишен бюджет на Община Исперих.
Можете да го видите тук или в Администрация --> Годишни отчети.
Дата на публикуване: 27.02.2014 год.

------------------------------------------

Оттук можете да проверите размера на дължимите местни данъци и такси - проверка.
Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Исперих.

МДТ - ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ТБ "Инвестбанк" АД - клон Разград
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG84IORT81168400500100
Вид на плащане 442100 - за ДНИ;
Вид на плащане 442400 - за ТБО;
Вид на плащане 442300 - за МПС.

------------------------------------------

Брой 15-ти на е-вестника

Новият брой на Е-ВЕСТИ от Петък,11.04.2014 г. може да разгледате ТУК.

------------------------------------------

Лого ОПАК