Актуални новини

 

ПОКАНА

Заключителна пресконференция по Проект "Заедно за открито, отговорно и ефективно управление на община Исперих" по договор № 13-13-120/ 08.11.2013 г.
По-подробна информация можете да видите тук.
22.07.2014 год.

------------------------------------------

КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА КОНСУЛТАНТИ

ПО ПРОЕКТ BG051PO001-5.2.12-0036-C0001
„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община Исперих”
по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Пълният текст можете да видите тук.
21.07.2014 год. 

------------------------------------------

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ
на Комисия
за провеждане на конкурс за назначаване на персонал за работа

в Център за настаняване от семеен тип и Дневен център за деца с увреждания, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0036-C0001 за изпълнение на Проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в община Исперих”.
Препис-извлечението от протокола (резултати от Втори етап на конкурса) можете да видите тук.

------------------------------------------

Публикуван е първоначалният годишен бюджет на Община Исперих.
Можете да го видите тук или в Администрация --> Годишни отчети.
Дата на публикуване: 27.02.2014 год.

------------------------------------------

Оттук можете да проверите размера на дължимите местни данъци и такси - проверка.
Указания:
1. Ако се зареди страница, в която се споменава, че има проблем със сертификата, моля изберете втория вариант - "Продължете към този уеб сайт";
2. ПИН можете да получите лично от МДТ - Исперих.

МДТ - ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ТБ "Инвестбанк" АД - клон Разград
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG84IORT81168400500100
Вид на плащане 442100 - за ДНИ;
Вид на плащане 442400 - за ТБО;
Вид на плащане 442300 - за МПС.

------------------------------------------

Брой 30-ти на е-вестника

Новият брой на Е-ВЕСТИ от Петък, 25.07.2014 г. може да разгледате ТУК.

------------------------------------------

Лого ОПАК