Годишни отчети


Годишен финансов отчет за 2019 г.

Сборен Баланс към 31.12.2019 г.
Сборен ОПР към 31.12.2019 г.
Обяснителна записка към сборен Баланс на Община Исперих за 2019 г.
Отчет за касово изпълнение на Бюджета, СЕС и чужди средства към 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на ДЕС с код 96 към 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на ДМП с код 97 към 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 98 към 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 42 към 31.12.2019 г.
Отчет за касово изпълнение на Сметки за чужди средства с код 33 към 31.12.2019 г.
Одитен доклад № 0100312919 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Исперих за 2019 г.
Дата на публикуване: 14.07.2020 год.


Първоначален бюджет на Община Исперих за 2020 год. - *.pdf (Дата на публикуване: 14.02.2020 год.)


Месечни и тримесечни отчети за 2020 год.

Тримесечен отчет - второ тримесечие 2020 г. - *.rar (Дата на публикуване: 31.07.2020 год.)
Месечен отчет за Юни 2020 г. - *.rar (Дата на публикуване: 13.07.2020 год.)
Месечен отчет за Май 2020 г. - *.rar (Дата на публикуване: 11.06.2020 год.)
Месечен отчет за Април 2020 г. - *.rar (Дата на публикуване: 13.05.2020 год.)
Тримесечен отчет - първо тримесечие 2020 г. - *.rar (Дата на публикуване: 29.04.2020 год.)
Месечен отчет за Март 2020 г. - *.rar (Дата на публикуване: 14.04.2020 год.)
Месечен отчет за Февруари 2020 г. - *.rar (Дата на публикуване: 12.03.2020 год.)
Месечен отчет за Януари 2020 г. - *.rar (Дата на публикуване: 12.02.2020 год.)


Годишен отчет за изпълнението на Програмите за енергийна ефективност през 2019 год., съгл. чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгл. чл. 63 от ЗЕЕ (*.xls)
Дата на публикуване: 05.06.2020 год.


Годишен отчет за изпълнението на Програмите за енергийна ефективност през 2018 год., съгл. чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгл. чл. 63 от ЗЕЕ (*.xls)
Дата на публикуване: 06.12.2019 год.


Годишен финансов отчет за 2018 г. - след приключил годишен одит на Сметна палата

Сборен Баланс към 31.12.2018 г.
Сборен ОПР към 31.12.2018 г.
Обяснителна записка към сборен Баланс на Община Исперих за 2018 г.
Отчет за касово изпълнение на Бюджета,  СЕС и чужди средства към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на ДЕС с код 96 към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на ДМП с код 97 към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 98 към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 42 към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на Сметки за чужди средства с код 33 към 31.12.2018 г.

Одитен доклад № 0100310719 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Община Исперих за 2018 г.

Дата на публикуване: 05.12.2019 год.


Годишен финансов отчет за 2018 г.

Сборен Баланс към 31.12.2018 г.
Сборен ОПР към 31.12.2018 г.
Обяснителна записка към сборен Баланс на Община Исперих за 2018 г.
Отчет за касово изпълнение на Бюджета, СЕС и чужди средства към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на ДЕС с код 96 към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на ДМП с код 97 към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 98 към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 42 към 31.12.2018 г.
Отчет за касово изпълнение на Сметки за чужди средства с код 33 към 31.12.2018 г.

Дата на публикуване: 26.06.2019 г.


Месечни и тримесечни отчети за 2019 год.

Тримесечен отчет - четвърто тримесечие 2019 год. - *.rar (Дата на публикуване: 24.02.2020 год.)
Месечен отчет за Декември 2019 г. - *.rar (Дата на публикуване: 13.01.2020 год.)
Месечен отчет за Ноември 2019 г. - *.rar (Дата на публикуване: 12.12.2019 год.)
Месечен отчет за Октомври 2019 г. - *.rar (Дата на публикуване: 12.11.2019 год.)
Тримесечен отчет - трето тримесечие 2019 г. - *.rar (Дата на публикуване: 25.10.2019 год.)
Месечен отчет за Септември 2019 г. -*.rar (Дата на публикуване: 14.10.2019 год.)
Месечен отчет за Август 2019 г. -*.rar (Дата на публикуване: 11.09.2019 год.)
Месечен отчет за Юли 2019 г. -*.rar (Дата на публикуване: 13.08.2019 год.)
Тримесечен отчет-второ тримесечие 2019 г. - *.rar (Дата на публикуване: 29.07.2019 год.)
Месечен отчет за юни 2019 - *.rar (Дата на публикуване: 12.07.2019 год.)
Месечен отчет за май 2019 - *.rar (Дата на публикуване: 12.06.2019 год.)
Месечен отчет за април 2019 - *.rar (Дата на публикуване: 22.05.2019 год.)
Тримесечен отчет - първо тримесечие 2019 г. - *.rar (Дата на публикуване: 30.04.2019 год.)
Месечен отчет за март 2019 г. - *.rar (Дата на публикуване: 11.04.2019 год.)
Месечен отчет за февруари 2019 г. - *.rar (Дата на публикуване: 13.03.2019 год.)
Месечен отчет за януари 2019 г. - *.rar (Дата на публикуване: 13.02.2019 г.)


Първоначален бюджет на Община Исперих за 2019 год.
Дата на публикуване: 31.01.2019 год.


Месечни и тримесечни отчети за 2018 год.


Първоначален бюджет на Община Исперих за 2018 год.
Дата на публикуване: 14.02.2018 год.


Годишен финансов отчет за 2017 год.

Дата на публикуване: 11.05.2018 год.


Годишен финансов отчет за 2016 год.

15.06.2017 г. - Сборен Баланс към 31.12.2016 г.
15.06.2017 г. - Сборен ОПР към 31.12.2016 г.
15.06.2017 г. - Обяснителна записка към сборен Баланс на Община Исперих за 2016 г.
15.06.2017 г. - Отчет за касово изпълнение на Бюджета,  СЕС и чужди средства към 31.12.2016 г.
15.06.2017 г. - Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.12.2016 г.
15.06.2017 г. - Отчет за касово изпълнение на ДЕС с код 96 към 31.12.2016 г.
15.06.2017 г. - Отчет за касово изпълнение на ДМП с код 97 към 31.12.2016 г.
15.06.2017 г. - Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 98 към 31.12.2016 г.
15.06.2017 г. - Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 42 към 31.12.2016 г.
15.06.2017 г. - Отчет за касово изпълнение на Сметки за чужди средства с код 33 към 31.12.2016 г.

Одитен доклад № 0100301117 резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Исперих за 2016
Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Община Исперих за 2016
Дата на публикуване: 31.05.2017 год.


Месечни и тримесечни отчети 2017


Първоначален бюджет на Община Исперих за 2017 год.
Дата на публикуване: 06.02.2017 год.


Годишен финансов отчет за 2015 год.

Сборен Баланс към 31.12.2015г.
Обяснителна записка към сборен Баланс на Община Исперих за 2015г.
Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.12.2015г.
Отчет за касово изпълнение на ДЕС с код 96 към 31.12.2015г.
Отчет за касово изпълнение на ДМП с код 97 към 31.12.2015г.
Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 98 към 31.12.2015г.
Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 42 към 31.12.2015г.
Отчет за касово изпълнение на Сметки за чужди средства с код 33 към 31.12.2015г.
Сборен ОПР към 31.12.2015г.
Дата на публикуване: 30.09.2016 год.


Одитен доклад № 0100302616 резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Исперих за 2015
Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Община Исперих за 2015
Дата на публикуване: 07.06.2016 год.


Първоначален бюджет на Община Исперих за 2016 год.
Дата на публикуване: 03.02.2016 год.


Одитно становище за заверка без резерви на Годишния финансов отчет на Община Исперих за 2014 година
Одитен доклад № 0590300715 резултатите от извършен финансов одит на Годишния финансов отчет на Община Исперих за 2014 година
Дата на публикуване: 01.09.2015 год.


Годишен финансов отчет за 2014 год.

- Сборен баланс към 31.12.2014 год.;
- Обяснителна записка към сборен баланс на Община Исперих за 2014 год.;
- Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2014 год.;
- Отчет за касово изпълнение на ДЕС с код 96 към 31.12.2014 год.;
- Отчет за касово изпълнение на ДМП с код 97 към 31.12.2014 год.;
- Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 98 към 31.12.2014 год.;
- Отчет за касово изпълнение на СЕС с код 42 към 31.12.2014 год.;
- Отчет за касово изпълнение на сметки за чужди средства с код 33 към 31.12.2014 год.
Дата на публикуване: 11.09.2015 год.


Първоначален бюджет на Община Исперих за 2015 год.
Дата на публикуване: 19.02.2015 год.


Първоначален бюджет на Община Исперих за 2014 год.
Дата на публикуване: 27.02.2014 год.


Годишен финансов отчет за 2013 год.

- Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание;
- Одитен доклад № 0100054213 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2013 год. на Община Исперих;
- Обяснителна записка към Сборен баланс на Община Исперих за 2013 год.;
- Сборен баланс към 31.12.2013 год.;
- Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2013 год.;
- Отчет за касово изпълнение на ИБСФ с код 10 към 31.12.2013 год.;
- Отчет за касово изпълнение на ИБСФ с код 33 към 31.12.2013 год.;
- Отчет за касово изпълнение на ИБСФ с код 42 към 31.12.2013 год.;
- Отчет за касово изпълнение на ИБСФ с код 98 към 31.12.2013 год.;


Годишен финансов отчет за 2012 год.

- Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание;
- Одитен доклад № 0100012513 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2012 год. на Община Исперих;
- Обяснителна записка към Сборен баланс на Община Исперих за 2012 год.;
- Сборен баланс към 31.12.2012 год.;
- Отчет за ИБСФ към 31.12.2012 год.;
- Обобщена справка за ИБСФ към 31.12.2012 год.;
- Обща рекапитулация на приходите и разходите от сборния отчет БО-3 към 31.12.2012 год.


Годишен финансов отчет за 2011 год.

- Одитно становище за заверка без резерви с обръщане на внимание;
- Одитен доклад № 0100007512 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за 2011 год. на Община Исперих;
- Обяснителна записка към Сборен баланс на Община Исперих за 2011 год.;
- Сборен баланс към 31.12.2011 год.;
- Обобщена справка за ИБСФ към 31.12.2011 год.;
- Обобщена справка за ИБСФ-3-КСФ към 31.12.2011 год.;
- Обща рекапитулация на приходите и разходите от сборния отчет БО-3 към 31.12.2011 год.


Годишен финансов отчет за 2010 г.

- Баланс към 31.12.2010 год.
- Обобщена справка за ИБСФ към 31.12.2010 год.
- Обобщена справка за ИБСФ-3-КСФ към 31.12.2010 год.
- Обща рекапитулация на приходите от сборния отчет БО-3 към 31.12.2010 год.
- Обща рекапитулация на разходите от сборния отчет БО-3 към 31.12.2010 год.
- Обяснителна записка към Сборен баланс - 31.12.2010 год.
- Одитен доклад - ГФО към 31.12.2010 год.
- Одитно становище - ГФО към 31.12.2010 год.
- Отчет за касово изпълнение на ИБСФ към 31.12.2010 год.