Програма BG06 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 Проект BG06-218 "Превенция и реинтеграция на деца в риск" Бенефициент - Община Исперих

Дейност в клубовете по интереси

По Проект BG06-218 ,,Превенция и реинтеграция на деца в риск” на Община Исперих продължават да функционират клубовете по интереси – Клуб „Фолклор и традиции“ и Клуб „Детски театър“.

Активни родители

При организиране на мероприятията родителите на децата взеха активно участие, за което от екипа на проекта им благодарим!

Пъстра мартеница

Деца от детските градини посрещнаха Баба Марта на свои тържества. Малчуганите и техните родители заедно изработиха мартеници, а добрата старица им раздаде подаръци и лакомства за стихчетата и песните, които представиха.

Около огнището

В ЦДГ „Кокиче “ село Вазово се организира „предавана на опит“ от възрастните на младите, които им показаха традиционни обичаи.