Програма BG06 ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 Проект BG06-218 "Превенция и реинтеграция на деца в риск" Бенефициент - Община Исперих

Проектът бе представен официално

Община Исперих проведе начална пресконференция по спечеления проект „Превенция и реинтеграция на деца в риск” по програма „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.