Избори за Президент и Вицепрезидент на Републиката и за Народно събрание

Решение на НС за насрочване на избори за президент и вицепрезидент

Указ на президента

Хронограма


Централна избирателна комисия
София 1169
пл. "Княз Александър I" №1
Уеб сайт: https://www.cik.bg/
E-mail: cik@cik.bg

Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. относно: изменение и допълнение на Решение № 831-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. и утвърждаване на бланка на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
Приложение: Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето

Приложение № 30-ПВР/НС - Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Приложение № 39-ПВР/НС - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)


Районна избирателна комисия - гр. Разград

гр. Разград, ул. "Бели Лом" № 37А, ет. I, стая № 102
Телефон: 084 618 288
Ел. поща: rik18@cik.bg
Интернет сайт: https://rik18.cik.bg


СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация Исперих съобщава, че Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители в изборна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето освен чрез пълномощник може да се подаде и на e-mail: isperih@isperih.bg.
За контакти: Севим АДЕМ - Секретар на Община Исперих; тел.: 0884 598 414
Дата на публикуване: 09.11.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ
Относно: Предаване на изборни книжа и материали от РИК и Общинска администрация Исперих на СИК/ПСИК на територията на община Исперих

Предвид усложнената епидемична обстановка в общината и необходимостта от организацията и предаването на бюлетини, изборни книжа и материали от общинска администрация на СИК/ПСИК В ДЕНЯ ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ - 13.11.2021 год., Общинска администрация Исперих

СЪОБЩАВА

1. Предаването на бюлетини, изборни книжа и материали ще се осъществи на 13.11.2021 г. по график за транспортиране и предаване на изборните материали на СИК и ПСИК на територията на Община Исперих, по направления, както следва:

Дата 13.11.2021 год., Събота - предизборен ден
I-ви лъч; Отговорник: НЕВИН ХАКЪ; тръгване 11:30 ч.; Автобус рег. № СВ 6548 ВС; водач Халил Салиев Султанов
Лудогорци                  Секция № 23
Старо Селище           Секция № 33
Голям Поровец          Секция № 4
Лъвино                       Секция № 24
Лъвино                       Секция № 25

II-ри лъч; Отговорник: ФЕРХАН ХАЛИЛ; тръгване 13:00 ч.; Автобус рег. № РР 4042 ВМ; водач Сами Вели Сюлейман
Секция № 14   Исторически музей (вход откъм футболен комплекс)
Секция № 16   Исторически музей
Секция № 13   ОУ "Христо Ботев" - ново
Секция № 12   Читалище
Секция № 15   Исторически музей (Изложбена зала/ритуална)
Секция № 11   (Галерия)

III-ти лъч; Отговорник: КЪЙМЕТ АРИФ; тръгване 13:15 ч.; Автобус рег. № РР 1230 ВА; водач Димитър Георгиев Патриков
Секция № 17   Йонково
Секция № 18   Малко Йонково
Секция № 2     Бърдоква
Секция № 26   Драгомъж
Секция № 27   Малък Поровец
Секция № 32   Свещари
Секция № 3     Вазово
Секция № 31   Райнино

IV лъч; Отговорник: ЗЕХРА СЕЛИМ; тръгване 14:00 ч.; Автобус рег. № СВ 1322 РВ; водач Николай Тодоров Бончев
Секция № 10   ОУ "Васил Априлов"
Секция № 7     ул. "Шести септември" № 41А
Секция № 8     ПГ "Васил Левски"
Секция № 9     ЦДГ № 5
Секция № 36   Яким Груево
Секция № 21   Конево

V-ти лъч; Отговорник: ГЮЛШЕН ХАБИЛ; тръгване 15:00 ч.; Автобус рег. № СВ 3554 РВ; водач Бейзат Сюлейман Хюсеин
Секция № 19   Китанчево (Читалище)
Секция № 20   Китанчево (Училище)
Секция № 35   Тодорово
Секция № 30   Печеница
Секция № 6     Делчево

VI-ти лъч; Отговорник: ИЛДЪЗ ЯХОВА; тръгване 16:00 ч.; Автобус рег. № РР 8593 ВК; водач Юмер Ибраим Ибо
Секция № 43   "МБАЛ Исперих" ЕООД
Секция № 44   "МБАЛ Исперих" ЕООД (COVID)
Секция № 34   Средоселци
Секция № 22   Къпиновци
Секция № 28   Подайва (Читалище)
Секция № 29   Подайва (Училище)
Секция № 1     Белинци
Секция № 5     Духовец

2. График за предаване на изборните материали на ПСИК на територията на община Исперих, както следва:
Място на предаване: 13.11.2021 год. (събота); гр. Исперих, ул. "Дунав" № 2 - сграда на общинска администрация Исперих; отговорен служител - КЪЙМЕТ АРИФ; при отсъствие на К. Ариф - отговорник Севим Адем.
16:15 часа - ПСИК № 181400037   с. Подайва
16:40 часа - ПСИК № 181400038   с. Лъвино
17:00 часа - ПСИК № 181400039   с. Старо Селище
17:20 часа - ПСИК № 181400040   с. Йонково
17:40 часа - ПСИК № 181400041   с. Малко Йонково
18:00 часа - ПСИК № 181400042   с. Тодорово
18:20 часа - Подвижна секция за лица, поставени под задължителна карантина или изолация (при евентуално образуване).
Дата на публикуване: 09.11.2021 год.


ПОКАНА
за провеждане на консултации за определяне съставите на СИК в "МБАЛ Исперих" ЕООД, включително в COVID отделение и ПСИК по чл. 28, ал. 2-5 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците.
Консултациите ще се проведат на 8-ми НОЕМВРИ 2021 год. от 10:00 ч. в кабинета на Кмета на Община Исперих.
Пълният текст на поканата можете да видите тук.
Дата на публикуване: 04.11.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители за Народно събрание на Република България на 14.11.2021 г. в Община Исперих е създадена организация за подпомагане в изборния ден на избирателите с физически и зрителни увреждания.

Нуждаещите се могат да подават заявки на телефоните до 14.11.2021 год., както следва:

Дата Телефон в гр. Исперих Час


до 14.11.2021 г. вкл.

08431/46-14
08431/36-48
0884 598414
0884 598440

от 09:00 ч. до 12:00 ч.
от 14:00 ч. до 17:00 ч.

от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Заявителите трябва да посочат адреса си, от който да бъдат взети, номерът на секцията, в която ще гласуват и дали се придвижват с инвалидна количка.
Дата на публикуване: 04.11.2021 год.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  (чл.39, ал.1 ИК) (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Дата на публикуване: 02.11.2021 год.


На вниманието на заинтересованите лица, желаещи да подадат съответното заявление:

Във връзка с насрочените избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. напомняме, че на 30 октомври 2021 г. включително, изтича срокът за:

За целта Община Исперих организира дежурство до 18,00 ч. на 30 октомври 2021 г.


ПОКАНА
относно: Провеждане на консултации за определяне съставите на ПОДВИЖНИТЕ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Исперих за провеждане на избори за президент и вицепрезидент и за народни представители за Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 г.


ПОКАНА
До местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в 46-тото Народно събрание
Относно: Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Исперих за произвеждане на избори за Президент и Вицепрезидент и за народни представители за Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 година.
Дата на публикуване: 04.10.2021 год.

ПРИЛОЖЕНИЯ 
1.Разпределение на местата в СИК на територията на община Исперих и техните ръкаводства за изборите за ПВР и НС на 14.11.2021 г.

2. Образец на предложение за основен и резервен състав на СИК


Избирателен списък (за публикуване) 
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

Дата на публикуване: 30.09.2021 г.


Заповед № 733 от 27.09.2021 г. на Кмета на Община Исперих за определяне местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих по време на предизборната кампания за насрочените избори за Народни представители за Народно събрание, както и избори за Президент и Вицепрезидент на РБ на 14.11.2021 г., съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед.
- Приложение № 1 - Списък на местата за провеждане на информационно-разяснителна кампания под формата на събрания и на места за поставяне на агитационни материали на територията на община Исперих.
Дата на публикуване: 28.09.2021 г.


Заповед № 731 от 27.09.2021 г. на Кмета на Община Исперих за определяне местата за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за Президент и Вицепрезидент на Република България и на избори за Народно събрание на Република България на 14 ноември 2021 г.
Дата на публикуване: 27.09.2021 г.


Заповед № 726 от 23.09.2021 г. на Кмета на община Исперих за образуване на избирателни секции на територията на община Исперих за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание и за Президент и Вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г. и за утвърждаване номерация и адрес на избирателните секции
Дата на публикуване: 23.09.2021 г.