СЪОБЩЕНИЕ

Ръководството на Община Исперих Ви кани на 05.11.2018 г.  в Заседателната зала на Община Исперих да вземете участие в Заключителна пресконференция във връзка с приключване на дейностите по проект "Основен ремонт, оборудване и обзавеждане на Професионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперих"...
01. 11. 2018 г.

Противопожарни указания

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Исперих напомня на гражданите основните правила при ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва, въглища, пелети и други) ...
01. 11. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

Зекерие Махмуд Зекерие от с. Тодорово, общ. Исперих уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение "Стопанска постройка" в ПИ № 009002 в землището на с. Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград
29. 10. 2018 г.

Обява за наличие на инвестиционно предложение

"Атмаджа" ЕООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение относно "Разработване на ПУП - ПП (парцеларен план) за изграждане на водопроводно отклонение за захранване на поземлен имот в местност "Коджа екинлик" - Стопански двор с. Вазово"
25. 10. 2018 г.

На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи

Във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2018-2019 г. и за одобряване на споразумението по чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ - заповедта по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ е налична в ОСЗ - гр. Исперих и е обявена на интернет-страницата на ОДЗ - Разград ...
16. 10. 2018 г.