Заповед № 530 от 05.07.2018 г.

Заповед № 530 от 05.07.2018 год. на Кмета на Община Исперих относно прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от гори, собственост на Община Исперих от обект № 2 ...
06. 07. 2018 г.

ОБЯВА на ВО-Исперих

за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба...
19. 06. 2018 г.