„Спри горските пожари – научи как“

През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места.
19. 05. 2020 г.

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ“

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната. Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон.
19. 05. 2020 г.

Протокол № 3

Протокол № 3 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград", проведено на 16.04.2020 г. в гр. Разград
18. 05. 2020 г.

Протокол № 2

Протокол № 2 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград", проведено на 19.03.2020 г. в гр. Разград
18. 05. 2020 г.

Протокол № 1

Протокол № 1 от общото събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград", проведено на 03.02.2020 г. в гр. Разград
18. 05. 2020 г.