Заседание на Общински съвет - Исперих

Заседание на Общински - съвет Исперих ще се проведе на 26 октомври 2017 г.  от 17:00 часа.

Крайният срок за входиране на докладни записки -  19 октомври  2017 г. до 17:00 часа.