Заседание на Общински съвет - Исперих

Заседание на Общински съвет - Исперих ще се проведе на 21 декември 2017 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки - 14 декември 2017 г. до 17:00 часа.