Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих (адв. Даниел Димитров) - 0888 658 527;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Заседание на Общински съвет - Исперих ще се проведе на на 29.11.2018 г.

Крайният срок за входиране на докладни записки -  22.11.2018 г. до 17:00 часа.