На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи

Заповед № ПО-09-186 от 02.08.2019 г. на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Разград за определяне на комисии за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи.

Пълният текст на заповедта можете да видите в прикачения файл.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
08. 08. 2019 г.