В Община Исперих от днес се въвеждат превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на COVID19

Лого на Община Исперих

Уважаеми съграждани,

В община Исперих от днес се въвеждат следните превантивни и организационни мерки за недопускане и ограничаване на разпространението на COVID19.

Всички административни ръководители в структурата на община Исперих, кметовете на кметства и кметските наместници да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани и представители на юридически лица по повод административната дейност и обслужване.

Осигурява се строг пропускателен режим в сградата на Общинска администрация - Исперих, в т. ч. и на служителите на администрацията като не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работните места.

Ограничава се достъпа от всички входни/изходни и междинни врати в Общинска администрация - Исперих, като пропускането на служителите на администрацията ще става само от централния вход на Община Исперих под контрола на охраната.

Всички допуснати лица в сградата ще се регистрират от охраната на входа.

В помещенията, в които се обслужват граждани ще се допускат само по едно лице, което задължително трябва да преминава санитарен контрол, изразяващ се в дезинфекция със съответните препарати. В случай, че има струпване на чакащи посетители, същите да спазват правилата за  минимална дистанция от 1 метър между тях.

Ограничава се провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административната сграда, както и на вътрешно служебни мероприятия и прояви.

16. 03. 2020 г.