Заповед № 442 от 11.06.2020 г. на Кмета на община Исперих

Лого на Община Исперих

ЗАПОВЕД
№ 442 от 11.06.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, Решение на Общински кризисен щаб, прието на извънредно заседание на 11.06.2020 г., предвид усложнената епидемична обстановка и ръста на заразените с COVID-19 на територията на община Исперихис цел ограничаване разпространение на заразата

НАРЕЖДАМ

1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Исперих, считано от 12.06.2020 г. до 30.06.2020 г.

1.2. Задължително е носенето на маски в закрити помещения във всички обществени сгради, институции, търговски обекти и др.;
1.3. Да се извърши дезинфекция на обществени места на територията на гр. Исперих и с. Вазово;
1.4. Да се извърши пълна дезинфекция на територията на всички училища и детски градини;
1.5. Приемането на деца в детските градини и детска ясла "Малечко Палечко" да се извършва при строго спазване на указанията и противоепидемичните мерки, въведени от Министерство на здравеопазването;
1.6. Препоръчвам:
- Да се отменят присъствените часове в училищата на територията на общината.
- При провеждането на НВО на 15.06.2020 г. и на 17.06.2020 г. строго да се спазват указанията и противоепидемичните мерки, въведени от Министерство на здравеопазването;
- Да се отмени провеждането на всички изпити в училищата на територията на общината с изключение на НВО;
1.7. Забранява провеждане на масови мероприятия и организирани събирания на групи, както и струпване на хора на открити и закрити места.
1.8. Преустановявам провеждането на общински кооперативен пазар.
2. Предвид първите случаи на зараза на територията на община Исперих и с цел ограничаване на разпространението - Указвам на жителите на община Исперих да спазват социална дистанция, дезинфекция и носене на маски.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Исперих. Да се сведе до знанието на директорите на училища и детски градини и социални заведения на територията на общината.

Да се изпрати на РУ "Полиция" гр. Исперих с цел оказване на контрол по изпълнението й.

Контрол по изпълнението възлагам на Аксел Кючюк - заместник-кметна Община Исперих.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ
Кмет на Община Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
11. 06. 2020 г.