Конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД

ОБЯВА
относно: Конкурс за възлагане управлението на "Общинска аптека Исперих" ЕООД, гр. Исперих - резултати от класирането.
Дата на публикуване: 26.04.2021 год.


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ
на основание Решение № 191 по Протокол № 24 от 01.03.2021 г., чл. 20 от Закона за публичните предприятия и чл. 69, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия

ОБЯВЯВА

конкурс за възлагане управлението на  „Общинска Аптека - Исперих“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, ул. „Ахинора“ № 41.

Пълният текст на обявата можете да прочетете в секцията "Общински съвет" или на следния линк: http://isperih.bg/bg/meetings

12. 04. 2021 г.