ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Описание: Доставка на твърди горива (дърва и въглища) по предварителна писмена заявка за потребностите на ЦДГ на територията на Община Исперих, ДСП и кметствата по населени места.

Информация за публичната покана можете да видите и в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.

Дата на публикуване: 14.11.2014 год.

Документи за изтегляне: