ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Кратко описание: "Зимно поддържане и снегопочистване на улици в населените места на територията на Община Исперих”

Подробна информация можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.

Дата на публикуване: 19.11.2014 год.