ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Кратко описание: Закупуване на оборудване и обзавеждане на Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания

Информация за публичната покана можете да видите и в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.

Дата на публикуване: 25.11.2014 год.

Документи за изтегляне(10.12.2014 год.):

План на технологичното оборудване и обзавеждане на І-ви етаж
План на технологичното оборудване и обзавеждане на ІІ-ри етаж