ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Описание: "Организиране и провеждане на изнесени обучения по проект "Креативна и резултатна администрация на община Исперих", съгласно договор № М13-22-38/29.07.2014 г. по Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г."

Информация за преписката можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.

Информация за обявлението за обществена поръчка можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.

Информация за решението за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки (АОП) оттук.

Дата на публикуване: 25.11.2014 год.

Информация за сключения договор можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки оттук.

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка можете да видите в сайта на Агенцията за обществени поръчки оттук.
Дата на публикуване: 08.07.2015 год.

Документи за изтегляне:

Протокол № 2 (*.pdf). - Дата на публикуване: 05.03.2015 год.