ПУБЛИЧНА ПОКАНА - ОТТЕГЛЕНА !!!.

Описание: Закупуване на оборудване и обзавеждане на Център за отдих, свободно време и социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания.
16.12.2014 год.