Деца от 8 детски градини отпразнуваха Баба Марта

Деца в риск - Исперих

Децата от осемте детски градини включени в проекта "Деца и младежи в риск" изработиха съвместно с учителки мартенички, с които закичиха деца и родители.

Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих
Деца в риск - Исперих