Заповед №555/23.10.2017г. на кмета на Община Исперих

Относно определяне границите на районите и видът на предлаганите от общината услуги по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци...

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 10. 2017 г.