Обява за наличие на инвестиционно предложение

ОБЯВА

от Йълмаз Иляз Бекир, с.Зебил, общ.Главиница, обл.Силистра, ул."Четвърта" №4

На основание чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционните предложения за строителството, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г./

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

Едноетажна обществено-обслужваща сграда-Бистро, магазин за промишлени стоки и автомивка.

Местоположение: гр.Исперих, ЦГЧ УПИ VI-299, кв.31

Всички, които желаят да изразят мнения и становища да го направят писмено в Община Исперих или РИОСВ-гр.Русе, "Придунавски булевард" №20, ПК 7000.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
07. 11. 2017 г.