Проектът бе представен официално

Проект деца в риск - Исперих
Деца в риск

Община Исперих проведе начална пресконференция по спечеления проект „Превенция и реинтеграция на деца в риск” по програма „Деца и младежи в риск”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.


Проекта ще се реализира в осем детски градини на територията на Община Исперих – ЦДГ „Щастливо детство“ в град Исперих, ЦДГ „Мечо Пух“ в град Исперих, ЦДГ „Слънце“ в град Исперих, ЦДГ „Радост“ село Подайва, ЦДГ „Щастливо детство“ село Китанчево, ЦДГ „Братя Грим“ село Тодорово, ЦДГ „Кокиче “ село Вазово и ЦДГ „Момина сълза “ село Райнино.
В залата присъстваха и всички, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнение на дейностите.
По проекта е предвидено оборудването на осемте детски градини, което ще спомогне за цялостната адаптация и интеграция на децата в детските градини.
Целите пред екипа са по-добра подготовка за училище на деца в уязвимо положение, подобряване социалните умения на децата на възраст 3-6 години и по-добри езикови умения при деца говорещи различен от български майчин език.
Ръководител на проекта е Сали Назиф, а координатор Дарина Пешева.

Проекта е на общата стойност 225 391 евро за период от 22 месеца и ще се реализира в 6 дейности за изпълнението, на които ще бъдат назначени 19 педагози, 2 ромски медиатори, 1 логопед и 1 психолог. Партньор по проекта е СНЦ „ЖАНЕТА“ гр.Разград.

03.09.2014 г.