Двама медиатори и логопед започнаха работа

Деца в риск - медиатор и логопед - Община Исперих

С цел максималната интеграция и адаптация на децата от целевата група по Проект BG06-218 “Превенция и реинтеграция на деца в риск” бяха назначени двама ромски образователни медиатора и един логопед.

Деца в риск - медиатори Исперих

Медиаторите от екипа ще подпомагат процеса на адаптация като опосредстват връзката с родителите на децата от общността, ще ги мотивират за включване в  дейностите по проекта, ще помагат на членовете на семействата да водят децата си на детска градина.

Деца в риск - логопед Исперих

Логопедът ще подпомага дейностите по Проекта, като се включва активно и поддържа постоянна връзка с ромските образователни медиатори и педагозите, за да установи навременно нуждите и проблемите на целевите групи в участници в Проекта.

20.10.2014 г.