Свободни работни места в ДБТ - Исперих

Лого на Агенцията по заетост

ОБЯВА

Дирекция "Бюро по труда" - град Исперих

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
към 20.12.2017 год.

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Трудово възнаграждение

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование,допълнителна квалификация и др./

Асистент-продавач

Исперих

срочен

8часа

414 лв.

1

основно

Началник склад

Исперих

срочен

8часа

 

1

Средно,работа с компютър

Общ работник

Исперих

срочен

8часа

 

5

основно

Крупие

Исперих

срочен

8часа

700-800 лв

1

основно

Тапицер

Исперих

срочен

8ч.

 

1

основно

Общ работник

Самуил

срочен

8часа

 

3

 

Мияч,МПС

Исперих

срочен

8ч.

 

1

Без образование

Медицински сестри

Самуил

срочен

8часа

 

2

Висше-медицинско

 

Свободни работни места обявени в други региони съобразно структурата на Агенцията по заетостта

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Трудово възнаграждение

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование, допълнителна квалификация и др./

Общ работник, поддръжка на жп път

Сеново

Срок изпитване

8часа

 

1

средно

Работник,мебелно производство

Русе

Срок изпитване

8часа

 

10

Средно

Помощник магазин-касиер

Русе

срочен

8часа

 

20

Средно

Оператор на CNC машина

Русе

Срок изпитване

8часа

800-1000 лв.

3

Средно

  • Допълнителна информация за СРМ обявени в други поделения  на АЗ се получава при трудовите посредници в стаи 204 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил;
  • Информация за работни места по заявки на работодатели от страни членки на EURES мрежата се дават в стая 204 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил.

 

гр. Исперих, пк. 7400, ул. “Дунав”, № 2
тел.: 08431/2719, факс: 08431/2561, e-mail: DBT_704_Isperih@mbox.contact.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
20. 12. 2017 г.