Педагозите и медиаторите преминаха обучение

Деца в риск - обучение - Община Исперих

От 21.10. до 24.10.2014 г.  и от 19.11. до 21.11.2014 г. се проведе обучение на педагозите включени в Проект BG06-218 “Превенция и реинтеграция на деца в риск”.

Обучение преминаха и медиаторите включени в Проекта.

22.10.2014 г.