Информационна кампания на МЗХГ за земеделските стопани

ПОКАНА

На 01.03.2018 год. от 10:00 ч. в залата на хотел "Централ", гр. Разград, ще се проведе среща с експерти от Министерство на земеделието, храните и горите и Областна дирекция "Земеделие" - Разград. Ще се дискутират теми, свързани с директните плащания и Системата за идентификация на земеделските парцели за 2017-2018 г., схеми и мерки за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони за 2018 г. и прилагането на Общата селскостопанска политика след 2020 г.

Срещата е част от информационната кампания на МЗХГ за земеделските стопани.

 

С уважение:
Валентина Френкева

27. 02. 2018 г.