ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Прес-съобщение

           На 30.01.2018 г. Община Исперих подписа с ДФ „Земеделие“ Договор №17/07/2/0/00640 за изпълнението на проект „Запазване на духовния и културен живот на населението чрез ремонт и оборудване на читалище „Съзнание – 1891“ в гр. Исперих на обща стойност 386 694,70 лв.

          Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

           Общата цел на проекта е подобряване достъпа до културни и свързани със свободното време и отдиха услуги, и запазване на духовния и културен живот на населението в община Исперих, чрез обновяване на читалище „Съзнание-1891“ в гр. Исперих.

           Обект на одобрения проект са южното и източно крило от сградата на читалището със застроена площ 890 кв.м. и разгърната застроена площ 1780 кв.м., в което са разположени:

         на първия етаж – музейна експозиция, санитарен възел, картинна галерия (бивша фитнес зала), фоайе;

         на втория етаж – библиотека, фоайе, ритуална зала.

          Проектът предвижда ремонт и оборудване на южното и източното крило на читалището, в т.ч. енергоспестяващи мерки, включващи следните видове работи:

 • Топлоизолация на стени – саниране на външни ограждащи стени с топлоизолационен материал стиропор; полагане на минерална мазилка по стени външно и вътрешно; полагане на каменна облицовка и др.;
 • Подмяна на дограма - монтаж на външна дограма; монтаж на външни и вътрешни врати;
 • Топлоизолация покрив – полагане на автоклавни плочи; полагане на топлоизолационен материал-дюшеци от каменна вата; доставка и монтаж на улуци PVC и на готови водосточни тръби PVC с УВ защита;
 • Топлоизолация на под над неотопляем сутерен – топлоизолиране на тавана на сутерена с автоклавни плочи; топлоизолиране на стените отвън;
 • СМР в помещенията – полагане на циментова замазка; полагане на настилки от гранитогрес, от керамични плочи; облицовка с фаянсови плочи; шпакловане и грундиране на стени и тавани; полагане на окачен таван от водоустойчив гипсокартон и др.
 • Подмяна на ел. и осветителни инсталации, както и на ВиК
 • Подобряване на отоплението в помещенията чрез инсталирането на инвенторни климатични системи;
 • Подобряване достъпа на хора с намалена подвижност след изграждането на специализирана тоалетна и монтирането на специална платформа за придвижване до втория етаж, където са разположени библиотеката и ритуалната зала;

           Изборът на инвестициите по проекта се базира на виждането на местната власт, че предвижданите дейности по реконструкция и енергоефективна рехабилитация на читалището, ще спомогнат за подобряване на условията, при които се предоставят културни услуги на населението в община Исперих, като се:

 • осигури нужния комфорт на ползвателите на културни услуги;
 • подобри достъпността до обществени и културни услуги на хора с намалена подвижност и равни възможности за участие в културния живот на общността;
 • насърчи социалното включване на представителите на различни целеви групи;
 • осигури подобрена естетизация на средата;
 • разнообразят предлаганите културни услуги на местното население и гостите на общината.
01. 03. 2018 г.