Около огнището

Деца в риск - Исперих

В ЦДГ „Кокиче “ село Вазово се организира „предавана на опит“ от възрастните на младите, които им показаха традиционни обичаи.

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

23.10.2015 г.