Майчице, благодаря!

Деца в риск - Исперих

Децата и ангажираните по проекта лица проведоха тържества за Международния ден на жената.

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

24.03.2015 г.