Активни родители

Деца в риск - Исперих

При организиране на мероприятията родителите на децата взеха активно участие, за което от екипа на проекта им благодарим!

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

25.03.2015 г.