Педагози и медиатори по проекта посетиха Страсбург

Деца в риск - Исперих

Педагози и медиатори включени в проект ,,Превенция и реинтеграция на деца в риск” на Община Исперих, взеха участие в обучение по „Изграждане на капацитет”, което се проведе в Страсбург в началото на този месец.

Участниците в обучението бяха настанени в Европейския младежки център и имаха възможност да посетят Камарата на Парламентарната асамблея на Европа. Те се запознаха с политическата роля на Съвета на Европа и присъстваха на пленарни заседания с тематика предимно насочена към правата на децата, образование за демократично гражданство и образование за човешки права.

В последният ден от обучението си нашите педагози и медиатори участваха в изложба с материали изработени от децата от целевата група, участващи в проекта.

24.07.2015 г.