Дейност в клубовете по интереси

Деца в риск - Исперих

По Проект BG06-218 ,,Превенция и реинтеграция на деца в риск” на Община Исперих продължават да функционират клубовете  по интереси – Клуб „Фолклор и традиции“ и Клуб „Детски театър“.

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

22.08.2015 г.