Подготовка за бъдещите първокласници

Деца в риск - Исперих

През месеците юни и юли се реализира Дейност 4 „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по Проект BG06-218 ,,Превенция и реинтеграция на деца в риск ” на Община Исперих.

Дейността се реализира с деца,  от целевата група, на които предстои постъпване в първи клас.

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

 

25.08.2015 г.