Откриване на учебната 2015/16 година

Деца в риск - Исперих

Новата учебна година бе открита в осемте детски градини, включени в проекта.

 

 

children at risk - isperih

children at risk - isperih

children at risk - isperih

05.01.2016 г.