Децата творят

Деца в риск - Исперих

Децата по проекта са включени в разнообразни творчески дейности.

children at risk - isperih

29.01.2016 г.