Коледа в детската градина

Деца в риск - Исперих

Коледни тържества бяха организирани за всички деца по проекта.

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

29.02.2016 г.