Свободни работни места в ДБТ - Исперих

Лого на Агенцията по заетост

Дирекция "Бюро по труда" - град Исперих

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
към 30.08.2018 год.

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Трудово възнаграждение

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование,допълнителна квалификация и др./

Огняр

Исперих

срочен

8 часа

 

1

Средно,Проф.квалификация за машинист на котли с високо налягане

Оператор на пулт

Исперих

Срочен

8 часа

 

1

Средно

Отчетник

Исперих

Срочен

8 часа

 

1

Средно

Работник,товаро-разтоварна дейност

Исперих

Срок изпитване

8 часа

 

2

Средно  основно начално

Работник,кланица

Исперих

Срок изпитване

8 часа

 

 

2

Основно  начално

 

Свободни работни места обявени в други региони съобразно структурата на Агенцията по заетостта

Наименование на длъжността

Местоположение /община/

Вид на трудовия договор

Работно време

Трудово възнаграждение

Брой СРМ

Изисквания към търсещото работа лице

/образование, допълнителна квалификация и др./

Сервитьор – бар и ресторант

Речни круизни кораби в Европа 

Срочен

10-12 часа

900-1500 Евро + бакшиш

50

Средно, чужди езици - английски

Рецепционист

Речни круизни кораби в Европа 

Срочен

10-12 часа

1000-1500 

Евро + бакшиш

50

Средно, чужди езици - английски

Камериер

Речни круизни кораби в Европа 

Срочен

10-12 часа

900-1500

 Евро + бакшиш

50

Средно, чужди езици - английски

Мияч в кухня

Речни круизни кораби в Европа 

Срочен

10-12 часа

900-1300

 Евро + бакшиш

50

Средно, чужди езици - английски

Готвач

Речни круизни кораби в Европа 

Срочен

10-12 часа

900-2500

Евро + бакшиш

50

Средно, чужди езици - английски

Сервитьор – бар и ресторант

Австрия

Срочен

8–10 часа

1300 – 1600 Евро + бакшиш

30

Средно, чужди езици - немски

Готвачи

Австрия

Срочен

5 – 6 раб. дни седмично

1400 – 2500

Евро нето

30

Средно, чужди езици – английски

 

  • Допълнителна информация за СРМ обявени в други поделения  на АЗ се получава при трудовите посредници в стаи 204 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил;
  • Информация за работни места по заявки на работодатели от страни членки на EURES мрежата се дават в стая 201 на ДБТ Исперих и стая 1 филиал Самуил.

гр. Исперих, пк. 7400, ул. “Дунав”, № 2
тел.: 08431/2719, факс: 08431/2561, e-mail: DBT_704_Isperih@mbox.contact.bg

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
29. 08. 2018 г.