Вакантни длъжности във Военномедицинска академия

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - РАЗГРАД

Община Исперих

7400, Исперих ул. Дунав № 2, тел: 0884598434

 

ОБЯВА

Офиси за военен отчет Община Исперих и Завет съобщават, че със заповед № OX-637/03.08.2018 г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс.

Допълнителна информация може да получите в офисите за военен отчет в Общините или на тел.0884598434 за Исперих, 08442/20-20 и 0897818109 за Завет.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

СТ. ЕКСПЕРТ В ОФИСА ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ

Ц.СЛ.    / п /  ПЕТКО ПЕТКОВ

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
31. 08. 2018 г.