На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция "Земеделие" Разград
Общинска служба по земеделие Исперих

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 74, ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, уведомяваме собствениците и ползвателите на земеделски земи, че във връзка със сключването на споразумения за ползването на масивите за стопанската 2018-2019 година за землища: гр. Исперих, с. Белинци, с. Бърдоква, с. Вазово, с. Голям Поровец, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Духовец, с. Йонково, с. Китанчево, с. Конево, с. Лудогорци, с. Лъвино, с. Малък Поровец, с. Подайва, с. Райнино, с. Свещари, с. Средоселци, с. Старо Селище, с. Тодорово и с. Яким Груево на територията на община гр. Исперих, област Разград са изготвени проект на картата на масивите за ползване и регистър на имотите към нея. Регистърът и картата са на разположение за разглеждане в ОСЗ - гр. Исперих.

Промени в регистъра и картата на ползването могат да се правят в срок до 30 август 2018 год.

РАДОСТИН ИВАНОВ
Началник на ОСЗ- гр. Исперих

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
04. 09. 2018 г.