Клубовете по интереси привличат внимание

Деца в риск - Исперих

Дейността в клубовете по интереси продължава да е сред любимите занимания на децата.

children at risk - isperih

 

29.02.2016 г.