Продължава индивидуалния подход на специалистите

Деца в риск - Исперих

Работата на подкрепящите специалисти и медиатори продължават дейността си с деца и родители.

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

Деца в риск - Исперих

29.02.2016 г.