Противопожарни указания

ПРАВИЛА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ДОМА

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Исперих напомня на гражданите основните правила при ползване на отоплителни уреди на твърдо гориво (дърва, въглища, пелети и други):

- Ползвайте само стандартни и технически изправни отоплителни уреди !

- Отоплителният уред и димоотводните му тръби (кюнци) се укрепват добре и се поставят на разстояние повече от 50 см от горими предмети – пердета, мебели и други !

- Задължително се поставя негорима подложка под отоплителния уред, която да излиза най-малко 50 см пред него и по 25 см от останалите му страни !

- Комините трябва да са добре измазани, без пукнатини и периодично да се почистват от натрупани сажди !

- Не разпалвайте печките с леснозапалими течности – бензин, нафта и др.!

- Когато почиствате отоплителния уред от пепел и въглени използвайте метален съд с капак !

- Не изхвърляйте неизстинала пепел в контейнери за смет и в близост до горими отпадъци !

- Никога не оставяйте деца без надзор или заключени сами вкъщи при работещи отоплителни уреди !

При пожар незабавно съобщете на телефон 112 !!!

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ:
01. 11. 2018 г.