Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих (адв. Даниел Димитров) - 0888 658 527;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


Краен срок за входиране на докладни записки - 20 септември 2018 год. до 17:00 ч.


ПОКАНА
за извънредно заседание на Общински съвет - Исперих

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, и чл. 40, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Исперих, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /мандат 2015-2019 г./, СВИКВАМ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ИСПЕРИХ на 20.09.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Исперих.