Общински съветници за мандат 2015-2019 година

1. Даниел Димитров Йорданов - Председател - БСП


2. Айдън Исмаил Хюсеин - "Обединена България"
3. Айше Мехмед Саар - ДПС
4. Аксел Мехмед Кючюк - ДПС
5. Ахмед Закиров Ахмедов - ДПС
6. Бейти Кямил Руфад - ДПС
7. Бехчет Руфад Сюлейман - ДПС
8. Билгин Мустафа Билял - ДПС
9. Бюлент Кемал Хасан - ДПС
10. Венелин Данчев Вутов - ПП "ГЕРБ"
11. Венцислав Величков Тодоров - ПП "ГЕРБ"
12. Виргиния Николаева Станкова - БСП
13. Гюнел Адем Мюсреф - ДПС
14. Екатерина Великова Димитрова - БСП
15. Емин Шабан Емин - "Обединена България"
16. Ерол Акиф Юмер - "Обединена България"
17. Зейти Фераим Мехмед - ДПС
18. Метин Руфи Шефкет - ПП "ГЕРБ"
19. Мустафа Закир Рашид - "Обединена България"
20. Орхан Кабил Мехмед - "Обединена България"
21. Рейхан Исмаил Каракашев - ДПС
22. Ридван Хабил Джелил - ДПС
23. Росица Цветанова Митева - ПП "ГЕРБ"
24. Сибел Нермин Джелил - "Обединена България"
25. Синан Незир Нури - "Обединена България"
26. Турхан Исмаил Ибрям - "Обединена България"
27. Хамди Нурула Нурула - "Обединена България"
28. Шенгюл Ибрахим Юсуф - ДПС
29. Шенол Ибрям Рафи - "Обединена България"