Заместник-кметове

 

АЙДЖАН БЕЙТУЛА - Ресор "Хуманитарни дейности"

Образование: Висше специалност "Публична администрация" и "Финанси"

Телефон за връзка: 08431 / 27-36 или 20-06, вътр. 103

НЕХИРЕ ЮМЕР - Ресор "Икономическо развитие и финанси"

Образование: Висше специалност "Финанси"

Телефон за връзка: 08431 / 21-07 или 20-06, вътр. 114