Общински съвет - Исперих

За контакти с Общински съвет - Исперих:
e-mail: obs@isperih.bg
Телефонни номера за контакти
- Председател на Общински съвет Исперих - Бейти Бекир;
- Технически сътрудник ОбС (Сейде Султанова) - 0882 555 631.


На  24.06.2021 г. редовно заседание на Общински съвет Исперих.

Срок за входиране на докладните записки до 14.06.2021 г.