Секретар на Община Исперих

 

СЕВИМ АДЕМ 

Образование: Висше специалност "Право"

Телефон за връзка: 25-31 или 21-78, вътр. 113