Административни услуги "Местни данъци и такси"


1. Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация