Административни услуги "Местни данъци и такси"


Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство