Административни услуги "Местни данъци и такси"


1. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства