Обявление за обсъждане на проект на Предложение за планиране в община Исперих на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

лого

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги Община Исперих организира публична дискусия за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и на проекта на Предложението за Национална карта на социалните услуги в частта относно социалните услуги на територията на община Исперих
Публичната дискусия ще се състои на 30.10.2023 г. /понеделник/ от 10:00 часа в заседателната зала на Общински съвет Исперих, на адрес: ул. "Васил Левски" № 70, етаж 2.
Дата на публикуване: 24.10.2023 год.


ОБЯВЛЕНИЕ
за обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и проект на предложение за Национална карта на социалните услуги в частта относно социалните услуги на територията на община Исперих

Във връзка с чл. 49, ал. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги се организира обсъждане на Анализ на потребностите на национално ниво и на проекта на Предложението за Национална карта на социалните услуги в частта относно социалните услуги на територията на община Исперих.

Предложения и становища ще се приемат в Деловодството на Община Исперих.

Приложения:
- Анализ на национално ниво;
- Предложение за карта на социалните услуги.

Дата на публикуване: 11.10.2023 год.


Съобщение

 Във връзка с чл.42, ал.3, т. 2 от Наредба за планирането на социалните услуги Община Исперих организира публична дискусия за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и проект на Предложение за планиране в община Исперих на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.|
Публичната дискусия ще се състои на 06.03.2023 г. /понеделник/ от 11:00 часа в заседателната  зала на Община Исперих, на адрес: ул.“Дунав“ № 2, етаж 1.

Дата на публикуване: 01.03.2023 год.


Обявление за обсъждане на проект на Предложение за  планиране в община Исперих на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

На основание чл.42 от Наредба за планирането на социалните услуги на заинтересованите граждани се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на  Предложение за  планиране в община Исперих на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Предложенията ще се приемат в Деловодството на Община Исперих