Общински съветници за мандат 2023-2027 година

Председател:
1. Бейти Мюмюн Бекир - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"

Заместник-председатели:
2. Екатерина Великова Димитрова - Коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ";
3. Христо Йорданов Аргилов - ПП "ГЕРБ"

4. Айдън Исмаил Хюсеин - ПП "ГЕРБ"
5. Анчо Велчев Хараламбиев - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
6. Ахмед Джеват Шериф - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
7. Ахмед Юмер Хакъ - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
8. Беррин Бейсимов Бейзатов - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
9. Билгин Мустафа Билял - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
10. Виргиния Николаева Станкова - Коалиция "БСП ЗА БЪЛГАРИЯ"
11. Гюнел Адем Мюсреф - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
12. Дамян Василев Милев - КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
13. Джейсун Мустафа Хасан - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
14. Зейти Фераим Мехмед - КОАЛИЦИЯ "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ"
15. Идриз Мерихан Али - ПП "ГЕРБ"
16. Метин Сали Сали - ДПП "Движение за права и свободи - ДПС"
17. Неджми Ибрям Сабри - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
18. Нежда Неджат Саар - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
19. Нехрин Исуф Яшар - ПП "ГЕРБ"
20. Николай Тодоров Николов - ПП "ГЕРБ"
21. Нух Нури Яхя - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
22. Ридван Хабил Джелил - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
23. Сали Баки Назиф - ПП "ГЕРБ"
24. Тургай Назиф Нури - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
25. Ферай Ахмедова Сабит - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
26. Шенгюл Ибрахим Юсуф - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
27. Шенол Ибрям Рафи - ПП "ГЕРБ"
28. Юнуз Ахмед Хаккъ - ПП "Движение за права и свободи - ДПС"
29. Яман Гюнай Хюсмен - ПП "ГЕРБ"

Забележка: Общинските съветници са подредени по азбучен ред.